பாடசாலை மாணவர்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி..!! அனைத்து விடுமுறைகளும் ரத்து.!! வெளியான புதிய செய்தி.!

0

பாடசாலை மாணவர்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி..!! அனைத்து விடுமுறைகளும் ரத்து.!! வெளியான புதிய செய்தி.!ஒகஸ்ட் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு வழமையாக வழங்கப்படும் விடுமுறை எதிர்வரும் காலங்களில் வழங்கப்படாது என கல்வியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.இதற்கமைய குறித்த காலப்பகுதியில் விடுமுறை இன்றி பாடசாலையின் கல்வி நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.