இலங்கையில் சில இடங்களுக்கு அபாய எச்சரிக்கை..!!

இலங்கை செய்திகள்
Advertisement

கேகாலை மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளுக்கு மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.அந்த வகையில்,கேகாலை மாவட்டத்தின் தெரணியகல, யட்டியாந்தோட்டை, கலிகமுவ, கேகாலை, அரநாயக்க,

றம்புக்கனை மற்றும் புளத்கொஹுபிட்டிய ஆகிய பகுதிகளுக்கு மண்சரிவு அபாய முன்னெச்சரிக்கை
விடுக்கப்பட்டுள்ளது.நாட்டில் அதிகரித்து வரும் மழையுடனான காலநிலை காரணமாக இவ்வாறு மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Advertisement